fbpx

Hoeveel belasting betaal je als je een huis erft?

Hoeveel belasting betaal je als je een huis erft_SEYS Vastgoed

Het belangrijkste deel van een erfenis is doorgaans de gezinswoning. Maar hoeveel erfbelasting moet je betalen wanneer je een huis erft? De regel is eigenlijk vrij eenvoudig: hoe meer je erft, hoe meer belasting je per schijf moet betalen. Maar hoe zien die schijven er exact uit? Je komt het te weten in deze blog!

Tarief varieert per gewest

Eerst en vooral kijken we naar het gewest waar de betrokkene zijn werkelijke hoofdverblijf had. Dit gewest is bevoegd voor de belasting op jouw erfenis. Woonde de persoon op meerdere plaatsen in België de afgelopen vijf jaar? Dan geldt het tarief van het gewest waar de overledene het langst heeft gewoond in die vijf jaar. In dit artikel richten we ons op de tarieven in het Vlaams Gewest.

Bepaling van de tarieven in de erfbelasting

De belasting wordt vastgesteld op basis van het nettobedrag van de erfenis. Dit wil zeggen dat we de erfenis verminderen met de begrafeniskosten en eventuele schulden. Dit vormt het basisbedrag voor de erfbelasting. Deze berekening wordt – mits enkele uitzonderingen – voor elke erfgenaam afzonderlijk gedaan. De erfbelasting is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de relatie tot de overledene. Vlaanderen splitst de erfgenamen op in drie categorieën. Voor elke groep bestaan er andere tarieven.

1. Verwantschap in rechte lijn of partners

Erfenissen in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en tussen partners (gehuwden of samenwonenden) worden aan het laagste tarief belast. Deze bijdrage wordt per erfgenaam berekend en afzonderlijk toegepast op zowel het roerende als het onroerende deel.

Getrouwde koppels en samenwonende partners krijgen een vrijstelling van de erfbelasting. Dit telt alleen voor de woning waarin ze samenleefden. Voor een tweede eigendom geldt er geen kwijtschelding. We maken een onderscheid tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden. Wettelijk samenwonenden hebben vanaf de eerste dag van hun wettelijk partnerschap recht op de vrijstelling. Feitelijk samenwonenden moeten minstens 3 jaar het huis hebben gedeeld en een gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.

Erfbelasting tarieven

Schijf in euro%
vanaf 0.01 tot en met 50.0003
vanaf 50.000,01 tot en met 250.0009
vanaf 250.000,0127

Een voorbeeld

Bruno erft een woning van zijn moeder ter waarde van 250.000 euro. Op de eerste schijf van 50.000 euro bedraagt de belasting 3% (= 1.500 euro). Op het resterende bedrag van 200.000 euro is het tarief van 9% (=18.000 euro) van toepassing. De erfbelasting op het pand omvat in totaal 1.500 + 18.000 = 19.500 euro.

2. Broers en zussen

Dit belastingtarief wordt toegepast op het netto erfdeel van elke broer of zus individueel. Hier maken we geen onderscheid tussen roerende en onroerende goederen. Met andere woorden, de waarde van de woning wordt opgeteld bij andere ontvangsten uit de nalatenschap.

Erfbelasting tarieven

Schijf in euro%
vanaf 0,01 tot en met 35.00025
vanaf 35.000,01 tot en met 75.00030
vanaf 75.000,0155

Een voorbeeld

Angelique erft een appartement ter waarde van 200.000 euro van haar broer. We berekenen de erfbelasting als volgt: 35.000 x 25% = 8.750 euro, 40.000 x 30% = 12.000 euro, 125.000 x 55% = 68.750 euro. Angelique betaalt in totaal 89.500 euro aan erfbelasting.

3. Andere personen

Hier berekenen we de belasting op het netto erfdeel van de erfopvolgers. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende ontvangen goederen. Elke erfgenaam betaalt een deel van de totale erfbelasting op basis van het bedrag dat zij hebben geërfd

Erfbelasting tarieven

Schijf in euro%
vanaf 0.01 tot en met 35.00025
vanaf 35.000,01 tot en met 75.00045
vanaf 75.000,0155

Een voorbeeld
Een huis van 400.000 wordt verdeeld onder 2 neven. Ze krijgen elk 200.000 euro. De erfbelasting wordt gebaseerd op de totale nettoverkrijging van 400.000 euro. De erfbelasting wordt als volgt berekend: 35.000 euro x 25% = 8.750 euro, 40.000 euro x 45% = 18.000 euro, 325.000 euro x 55% = 178.750 euro. De twee neven betalen elk 102.750 euro aan erfbelasting.

Over SEYS Vastgoed

Erf je een huis en overweeg je om te verkopen? Dan wil je uiteraard dat het hele verkoopproces vlot en efficiënt verloopt. Van gratis waardebepaling tot een uitstekende dienst na verkoop: SEYS Vastgoed staat aan jouw zijde. Een persoonlijke en professionele aanpak staat altijd centraal. Met kantoren in Diksmuide, Koksijde en Oostende zijn wij actief over de volledige Westkust en de Polders.

Heb je nog vragen? We beantwoorden ze graag en staan vrijblijvend voor je klaar. Neem vandaag nog contact op!Recente Blogposts

Bereken eenvoudig de prijs

Bij SEYS vastgoed kunnen we heel snel schakelen en direct opstarten. Dat is een extra service die we bieden voor mensen die snel & vlot willen verkopen. Alles start met een juiste waardebepaling van uw eigendom. 

Download de documenten